Bevrijding vrouwelijke Kracht

Vrouwenkrachten die bevrijdt willen worden uit de Lemniscaat    (Macht en onmacht spel)

 
                                                            
 
                                                               De 8 die zich opent voor de 9

Het vrouwelijke scheppende, dat zich losmaakt uit de eeuwig doorgaande beweging binnen de Lemniscaat en zichzelf steeds weer opnieuw schept.

Het loskomen, losmaken en loslaten van de beschermende Lemniscaat bevrijdt ons vrouwelijke systeem uit de kringloop van eeuwigdurend hetzelfde.

Leven en dood, sterfelijkheid, reïncarnatiecyclus binnen het besloten eeuwige, gevangen in een wereld van dualiteit, yin en yang.

Het vrouwelijke scheppende ontvouwt zich door het openen van de Lemniscaat (het loslaten van haar oude cyclus) en de negen toe te laten. (de spiraal).

De negen die de eeuwig voortgaande, zichzelf uitdijende, doorgevende, verbindende spiralende kracht vertegenwoordigd en ons begeleid naar de eenheid, onsterfelijkheid in Al Dat Is.

Het vrouwelijke scheppende kan weer vrij zijn en vanuit deze nieuwe vrijheid en ruimte haar potentieel volledig gaan ontplooien. 

Grenzen verdwijnen, multi-dimensionaliteit openbaard zich.

De onmacht wordt opgeheven en de Macht wordt weer teruggegeven aan het vrouwelijk scheppende.

Macht wordt weer kracht en helpt ons letterlijk uit de kringloop van het bestaan te komen. (Tredmolen - Kringloopwinkels)

De 8 waarbinnen de duale krachten elkaar leren kennen, uitspelen, macht en onmacht en sterfelijkheid.

De 9 waarin de energie een verbinding aan gaat met Al Dat Is om haar heen, in een doorgaande spiralende beweging van Groei, Expansie en Eenheidsverbinding-ervaring.


     "Het vrouwelijke opent zich opdat het haar scheppingskracht, scheppingsdrang voort kan zetten.” 

                                 
 
 Lydia