De Diamanten mens

   

Op weg naar EENHEID....HEELHEID....

Stel de Aarde voor als 1 hele grote Diamant....

Een Diamant die bestaat uit miljarden facetten dat tezamen een prachtig Hologram vormt...

Stel je nu voor dat ELK facet gelijk is aan een mens...

Ieder mens is dus verbonden en EEN met de grote Diamant....

Elk mens op zich kijkt en leeft vanuit zijn of haar positie in de Diamant...

Elk mens heeft hierdoor zijn eigen unieke afstemming in het Grote Geheel van de Diamant...

Als je 2 mensen bij elkaar zet zou het zo kunnen zijn, dat ze beiden hele andere delen cq hoeken van de Diamant waarnemen en ondanks dat verschil van waarneming toch met elkaar in Eenheid verbonden zijn, want ze zijn nog altijd een onderdeel van de grote Diamant...

De mensheid is dus heel divers door ieders eigen unieke rol en plaats in het Grote Geheel...

Deze diversiteit heeft zich inmiddels al weer eeuwenlang, meer en meer ontpopt tot elkaar tegenwerkende of wel samenwerkende krachten...

Er bestaat dus Dualiteit tussen alle Delen, lees mensen, binnen de grote Diamant...

Hier is onze Hedendaagse wereld een uitingsvorm van...

Omdat onze huidige wereld aardig in verval dreigt te gaan door deze duale krachten wordt het des te belangrijker voor alle delen, lees mensen, om te gaan inzien, dat we SAMEN als Geheel een Schitterende Diamant kunnen Zijn...

In plaats dat we elkaars visie en anders Zijn bevechten is het NU de tijd om elkaars visie en anders Zijn te gaan omarmen...

In het besef dat we met elkaar een Eenheid vormen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden is...

Dit Bewustzijn schept nieuwe mogelijkheden voor heel de mensheid en Moeder Aarde...

Stel je eens voor dat Heel de Mensheid met elkaar gaat Samenwerken in Liefde en Harmonie voor het Grote geheel, dan zal de Diamant, die wij met zijn allen zijn, kunnen gaan stralen...

Een grote Stralende Parel in de Kosmos...

Een Paradijs realiserend op Aarde...

Schoonheid voortbrengend in ieders leven...

Geluk en Liefde voortbrengend voor het hoogste goed van ons Allen...

Vreugde en Blijheid en Creativiteit voortbrengend voor Al dat leeft...

Zo kan elk facet, lees mens, in de Diamant, Zijn wie die is, met Al zijn of haar unieke eigenschappen...

Laten we Liefde en Compassie uit onze harten stralen....

Laten we elkaar ver-rijken en elkaar omarmen...

Juist nu de wereld dit zo nodig heeft...    

                                                                                                    Afbeelding invoegen  

In Liefde..... Namaste...

Lydia