Spiritueel Leiderschap

          
Wat houdt Spiritueel Leiderschap in?
 
Spiritueel Leiderschap kan gedefinieerd worden als het volgen van je innerlijke stem. Dat wat je Hart je ingeeft.
Om te kunnen horen wat je Hart je in-geeft is het belangrijk om je aandacht naar binnen te richten en te luisteren in stilte naar het antwoord op de vraag of vragen, die je jezelf gesteld hebt.
Zonder vraagstelling geen antwoord.
Alle antwoorden zijn al in jezelf aanwezig in perfecte afstemming en orde. Het gaat alleen nog om het activeren van deze informatie en dat doe je met name door jezelf vragen te stellen.
 
Wat wil je weten, Waar wil je informatie over hebben. Dat is belangrijk, omdat het je richting en doel geeft in het leven op Aarde.
Als je jezelf vragen stelt en luistert naar de antwoorden binnen in je, dan wordt je je gewaar van een Hogere aanwezigheid, die je de juiste weg wijst.
 
Deze Hogere aanwezigheid noemen we ons Hoger Zelf. De antwoorden die je krijgt van je Hogere Zelf kan je in het Hier en Nu in actie omzetten als dit zo voelt.
Jij hebt de Keuze om met de antwoorden om te gaan, zoals jij wilt.
Dat is de Vrije Wil die je als Mens op Aarde hebt meegekregen.
Spiritueel Leiderschap betekend dus, dat je je laat leiden door je Hogere Zelf en de informatie die je ontvangt vanuit je Hogere Zelf naar buiten brengt.
 
Deze informatie roept een diep gevoel van Weten, van Waarheid in je op.
Je Weet en Voelt dat de informatie Zuiver en Waar is voor jou.
Het zal je dan ook geen enkele moeite kosten om deze informatie te volgen en ernaar te handelen zou je denken.....!
 
Hier komt dan gelijk de moeite om de hoek kijken, die wij als mensen hebben..nl...onze eigen Vrije Wil.
Onze Vrije Wil is in de 3 dimensionele wereld gekoppeld aan ons Ego of Lagere Zelf en het Ego vind het niet altijd fijn als er van alles dient te veranderen binnen onszelf.
Het Ego houdt het liefst vast wat het heeft en laat niet graag los.
 
Het is dus van groot belang, dat het Ego of Lagere Zelf leert te Vertrouwen op de informatie van het Hogere Zelf.
Dat is een gegeven, dat telkens weer te voorschijn komt op het moment dat we voor een Keuze komen te staan.
Welke Keuze maak je.....Waar Richt je je op....
Laat je los en stroom je mee met de boodschap van je Hoger zelf of hou je vast en laat je liever alles bij het oude....?
 
Het Ego of lagere Zelf heeft Oefening nodig om te Leren middels Ervaren dat het het Hoger Zelf Kan vertrouwen. Hoe meer het Ego voelt en weet dat het Zuiver en Waar en Liefdevol en Ondersteunend is voor haarzelf, dan zal ze zich meer en meer over gaan geven aan haar Hoger Zelf. Alles wat niet resoneert met Liefde  komt uit je Lagere Zelf voort.
 
Als deze twee krachten (Lager en Hoger Zelf) samen gaan werken, tot Eenheid komen, dan
krijg je een krachtige stroom aan informatie, die Zuiver en Helend de wereld in kan stromen.
 
Twee ...worden  Drie....ofwel...Aarde en Kosmos komen samen en brengen een nieuwe creatie-stroom voort... Een nieuwe Schepping....
Je zou het ook het Heilig Huwelijk kunnen noemen, waaruit het Kind....de nieuwe Schepping tevoorschijn komt....
Ook wel de Heilige Drie-Eenheid genoemd.
Vader-moeder-kind in volledige verbinding en afstemming met de Goddelijke Bron, met Al Dat Is ........en ziedaar......
 
Spiritueel leiderschap is geboren..!               Afbeelding invoegen  
 
Namaste

Lydia