Derwish dance


De dansende Derwishen

De 'dans' van de derwishen wordt 'Sema' genoemd.
Sema is een deel van de inspiratie van Mevlana of Rumi, zoals hij ook wel bekend was, en een deel van de Turkse cultuur.
Sema stelt een mystieke reis voor van spirituele verlichting.
De Derwishen zijn op zoek naar 'het Perfecte', ze doen afstand van hun ego om de waarheid te vinden en hopen van hun reis terug te komen als rijpere personen, om zo de gehele samenleving van dienst te kunnen zijn, zonder daarbij onderscheid te maken tussen rangen en standen.